ALGEMENE INFORMATIE Op 9 november 2012 is ten overstaan van notaris mr N.P.C.M. Thielen te Bavel opgericht de stichting: “Stichting tot Behoud en Bevordering Verenigingsleven Bavel”. Het statutaire doel van de stichting is: “Het versterken en behouden van het verenigingsleven te Bavel en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband  of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.” In verband met de aanvraag van de zogenaamde ANBI-status (zie hiervoor de andere pagina) zijn de statuten van de stichting aangepast, waarbij tevens de naam is gewijzigd in: “Stichting Samen voor Bavel”. Het ontstaan van de stichting is voortgekomen uit de wens van Stichting Dopsraad Bavel om vanuit die stichting activiteiten onder te brengen in een afzonderlijke, zelfstandig opererende stichting, zodat Stichting Dorpsraad Bavel zich meer op haar eigen kerntaken kon richten. Bij de oprichting van Stichting Samen voor Bavel heeft Stichting Dorpsraad Bavel in de vorm van een donatie gelden ter beschikking gesteld van Stichting Samen voor Bavel, zodat deze een start kon maken met de uitvoering van haar doelstellingen. Hoewel de stichting op 9 november 2012 is opgericht heeft zij haar feitelijke start eerst in een latere fase gemaakt. De reden hiervoor was dat Stichting Dorpsraad Bavel een geschil had met de gemeente Breda over de schenking welke zij had gedaan aan Stichting Samen voor Bavel, zodat geen duidelijkheid bestond over de status van de schenking. Daarnaast speelde de aanvraag van de status van ANBI, welke de nodige tijd in beslag nam. Op 23 februari 2013 heeft het bestuur haar eerste beleidsplan op hoofdlijnen vastgesteld, welk beleidsplan in de maand juli 2013 verder is uitgewerkt als gevolg van de uitkomsten van het overleg met een aantal maatschappelijke organisaties in Bavel.
Add your one line caption using the Image tab of the Web Properties dialog Stichting Samen voor Bavel
Algemeen
ALGEMENE INFORMATIE Op 9 november 2012 is ten overstaan van notaris mr N.P.C.M. Thielen te Bavel opgericht de stichting: “Stichting tot Behoud en Bevordering Verenigingsleven Bavel”. Het statutaire doel van de stichting is: “Het versterken en behouden van het verenigingsleven te Bavel en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband  of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.” In verband met de aanvraag van de zogenaamde ANBI-status (zie hiervoor de andere pagina) zijn de statuten van de stichting aangepast, waarbij tevens de naam is gewijzigd in: “Stichting Samen voor Bavel”. Het ontstaan van de stichting is voortgekomen uit de wens van Stichting Dopsraad Bavel om vanuit die stichting activiteiten onder te brengen in een afzonderlijke, zelfstandig opererende stichting, zodat Stichting Dorpsraad Bavel zich meer op haar eigen kerntaken kon richten. Bij de oprichting van Stichting Samen voor Bavel heeft Stichting Dorpsraad Bavel in de vorm van een donatie gelden ter beschikking gesteld van Stichting Samen voor Bavel, zodat deze een start kon maken met de uitvoering van haar doelstellingen. Hoewel de stichting op 9 november 2012 is opgericht heeft zij haar feitelijke start eerst in een latere fase gemaakt. De reden hiervoor was dat Stichting Dorpsraad Bavel een geschil had met de gemeente Breda over de schenking welke zij had gedaan aan Stichting Samen voor Bavel, zodat geen duidelijkheid bestond over de status van de schenking. Daarnaast speelde de aanvraag van de status van ANBI, welke de nodige tijd in beslag nam. Op 23 februari 2013 heeft het bestuur haar eerste beleidsplan op hoofdlijnen vastgesteld, welk beleidsplan in de maand juli 2013 verder is uitgewerkt als gevolg van de uitkomsten van het overleg met een aantal maatschappelijke organisaties in Bavel.
Add your one line caption using the Image tab of the Web Properties dialog Stichting Samen voor Bavel
Algemeen