Beleid van de Stichting Samen voor Bavel Het feitelijke beleid van de stichting is gericht op: Het in stand houden van en waar nodig het versterken van het sociaal en maatschappelijk karakter van Bavel; Ondersteunen van bestaande activiteiten en entameren van nieuwe initiatieven, welke bijdragen aan het behoud en versterking van dit sociaal en maatschappelijk karakter. De activiteiten zijn gericht op de inwoners van het dorp Bavel. Individuele belangen blijven buiten de activiteiten.
Add your one line caption using the Image tab of the Web Properties dialog Stichting Samen voor Bavel
Beleid
Beleid van de Stichting Samen voor Bavel Het feitelijke beleid van de stichting is gericht op: Het in stand houden van en waar nodig het versterken van het sociaal en maatschappelijk karakter van Bavel; Ondersteunen van bestaande activiteiten en entameren van nieuwe initiatieven, welke bijdragen aan het behoud en versterking van dit sociaal en maatschappelijk karakter. De activiteiten zijn gericht op de inwoners van het dorp Bavel. Individuele belangen blijven buiten de activiteiten.
Add your one line caption using the Image tab of the Web Properties dialog Stichting Samen voor Bavel
Beleid