ANBI - Status Met ingang van 1 januari 2013 heeft Stichting Samen voor Bavel de zogenaamde ANBI-status, zodat de stichting door de Belastingdienst wordt aangemerkt als “Algemeen Nut Beogende Instelling” en  aldaar staat geregistreerd onder het (RSIN) nummer 852129671. Het gevolg van deze registratie is dat de stichting geen erfbelasting en schenkbelasting is verschuldigd over hetgeen zij verkrijgt uit erfenissen en schenkingen. De donaties, welke iemand doet aan de stichting, zijn onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar van het inkomen van de schenker. Desgewenst kan het bestuur verdere informatie verstrekken over de voordelen bij toepassing van schenkingen en legaten aan de stichting. Daarnaast kan informatie worden verkregen op de website van de Belastingdienst.
Add your one line caption using the Image tab of the Web Properties dialog Stichting Samen voor Bavel
ANBI
ANBI - Status Met ingang van 1 januari 2013 heeft Stichting Samen voor Bavel de zogenaamde ANBI-status, zodat de stichting door de Belastingdienst wordt aangemerkt als “Algemeen Nut Beogende Instelling” en  aldaar staat geregistreerd onder het (RSIN) nummer 852129671. Het gevolg van deze registratie is dat de stichting geen erfbelasting en schenkbelasting is verschuldigd over hetgeen zij verkrijgt uit erfenissen en schenkingen. De donaties, welke iemand doet aan de stichting, zijn onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar van het inkomen van de schenker. Desgewenst kan het bestuur verdere informatie verstrekken over de voordelen bij toepassing van schenkingen en legaten aan de stichting. Daarnaast kan informatie worden verkregen op de website van de Belastingdienst.
Add your one line caption using the Image tab of the Web Properties dialog Stichting Samen voor Bavel
ANBI